Introductie

Introductie

Lees hier de reactie van de behandelaarsgroep van 20 GGZ-behandelaren op het rapport van de commissie Hendriks over georganiseerd sadistisch misbruik.

LICHT OP SATANISCH RITUEEL MISBRUIK

Voor wie en waarom?

Deze website is in de eerste plaats bedoeld om jou, politicus, rechter, advocaat, (zeden)rechercheur, politieman/vrouw, journalist of ‘gewone’ burger te informeren over de gruwelijke realiteit van georganiseerd satanisch ritueel misbruik in Nederland.  Om je inzicht te geven in de manier waarop het deze satanische cult lukt om hun inktzwarte daden grotendeels onopgemerkt onder de radar te verrichten.

Er zijn moedige mensen nodig op genoemde posities, die zich hard maken voor de kinderen en volwassenen die in deze netwerken op extreme wijze worden uitgebuit. Die risico’s durven nemen om echt onderzoek te doen naar dit netwerk en bereid zijn zo nodig hun carrière daarvoor op het spel te zetten. Er zijn burgers nodig, in grote aantallen, die verontwaardigd zijn over dit onrecht in hun samenleving en die media, politiek en rechtelijke macht aanzetten om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

In de tweede plaats is deze website bedoeld om enige veiligheid te creëren voor Esther (schuilnaam), haar naasten en voor mijzelf en mijn naasten.  Sinds een jaar of twee ontvang ik met regelmaat dreigmails met martelfoto’s en teksten als ‘wie van je kinderen zal ik kiezen?’. In het begin hoopte ik dat er een moment zou komen waarop ik Esther zou kunnen helpen tot aangifte over te gaan. Naarmate de tijd vorderde werd mij echter duidelijk dat dit voor deze slachtoffers een niet-begaanbare weg is. Elders op deze website wordt uitgelegd waarom. Als het recht geen bescherming biedt, is publiciteit een vorm van bescherming die overblijft. Dit gewetenloze netwerk doet aan risicomanagement: als teveel mensen weten over Esther, zal de drempel naar moord middels bijvoorbeeld een geregisseerd auto-ongeluk, hoger zijn.

Wie ben ik?

Ik ben Aline Terpstra (1970), vrijgevestigd GZ-psycholoog. Sinds 12 jaar ben ik als behandelaar  bekend met satanisch ritueel misbruik en sinds 3 jaar ben ik als behandelaar intensief betrokken bij de titanenstrijd van Esther, die zich ontworstelt aan de satanische cult waar zij als baby door opa, haar ouders en andere familieleden in is gebracht.  Met groeiende verbijstering heb ik kennis genomen van de onvoorstelbare misdaden die tegen Esther zijn gepleegd. Daarnaast werd mij duidelijk dat deze satanische cult het vermogen van kinderen om aan marteling te ‘ontsnappen’ door een persoonlijkheidsdeel af te splitsen, doelbewust tegen hen gebruikt. De geheugenmuren die hierdoor tussen de verschillende delen in de persoonlijkheid ontstaan, worden door de daders onder meer gebruikt om hun slachtoffers zelf naar hen te laten terugkeren en voor altijd het zwijgen op te leggen. Als zeer nabije getuige van Esthers strijd zie ik het als mijn verantwoordelijkheid verslag te doen van haar behandeling aan ieder die het wil horen. Hierover gaat het artikel ‘satanisch ritueel doorgaand misbruik – en een weg eruit’. In het artikel ‘waarom ik Esther geloof’ leg ik onder meer uit welke externe aanwijzingen ik heb gezien en meegemaakt die Esthers verhaal ondersteunen.

Esther staat symbool voor vele andere slachtoffers

Recent onderzoek van onderzoeksprogramma Argos[i] bevestigde dat Esthers verhaal symbool staat voor vele andere slachtoffers in Nederland. Het onderzoek  leverde in korte tijd al 140 respondenten op die vertellen over georganiseerd ritueel misbruik. In aanmerking genomen dat Argos beperkte tijd had en dat de angst om te spreken onder slachtoffers enorm is, kunnen we er gerust vanuit gaan dat het aantal werkelijke slachtoffers vele malen hoger ligt. Argos vond overlap tussen de informatie die de respondenten gaven, zowel wat betreft werkwijze, als wat betreft daders (waaronder bekende maar ook onbekende Nederlanders) en locaties. Ook in vele andere landen van de westerse wereld zijn overlevers die vertellen over ritueel misbruik[ii]. Desondanks is er, naast een artikel in de Telegraaf[iii] en het Nederlands Dagblad[iv] overigens verontrustend weinig aandacht in de media  geweest voor dit onthutsende onderzoek van Argos.

Wat biedt deze website?

Naast de artikelen over de behandeling van Esther, vind je op deze website een gedeelte van Esthers levensverhaal en een open brief die zij na een moordaanslag (op 3 december 2020) aan haar daders schreef. Uit de fragmenten van Esthers levensverhaal blijkt dat het ultieme sadisme waarvan deze cult zich bedient tegen kinderen, elk voorstellingsvermogen te boven gaat (oa. fragmenten 1). Ook wordt duidelijk (o.a. einde deel 1, deel 2) hoe zij op bijeenkomsten en vergaderingen van hooggeplaatsten – nationaal en internationaal – op hotelkamers op gruwelijke wijze werd mishandeld en misbruikt. En hoe zij op  dergelijke bijeenkomsten werd ingezet om hooggeplaatsten chantabel te maken. Haar getuigenissen laten zien hoe de cult gedissocieerde persoonlijkheidsdelen vanaf zeer jonge leeftijd door extreme terreur leert zelf te doden en verkrachten en zelfs een kind te ontvoeren (fragmenten 4). Daarnaast wordt duidelijk hoe de cult in tienertijd gedissocieerde persoonlijkheidsdelen van Esther inzet om hooggeplaatsten op luxe feestjes waar alcohol en drugs rijkelijk aanwezig zijn, seksueel te verleiden en chantabel te maken (fragmenten 1, 2 en 3). Zij vertelt ons hoe zij op volwassen leeftijd gevaarlijke klussen moet opknappen in de georganiseerde misdaad en ingezet wordt om meisjes als zij te trainen voor sekswerk (fragmenten 4). In Esthers blog vind je een aantal recente ontwikkelingen rond Esthers behandeling, die ik met haar toestemming hier kan delen. Samenvattend, Esthers getuigenissen bieden ons een uiterst belangrijke kijkje achter de schermen van een wereld waar dure pakken, sjieke vergaderingen, seksorgiën, georganiseerde misdaad en de meest wrede vormen van kindermisbruik met elkaar verbonden zijn.

Verder op deze website, onder de kop ‘overheid, politie en justitie’ wordt in het artikel ‘we hebben nog een paar foto’s van je’ antwoord gegeven op de veel gestelde vraag waarom Esther en/of ik (nog) geen aangifte doen bij de politie. Daarnaast een overzichtsartikel over de stand van zaken rond het landelijk overheidsonderzoek naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik en naar het functioneren van de LEBZ. Onder ‘verder lezen’ vind je een aantal belangrijke andere (internationale) websites over georganiseerd en ritueel misbruik. Tenslotte een aantal pastorale artikelen, waarin slachtoffers o.a. een helpende hand wordt gereikt in hun worsteling met schuld en schaamte vanwege hun gedwongen daderschap.

Het is mijn diepe hoop dat deze website mag bijdragen aan de bevrijding van vele kinderen en volwassenen uit deze kettingloze slavernij van lichaam, ziel en geest.

Mw. drs. Aline Terpstra, GZ-psycholoog

BIG-geregistreerd nr. 49061700325

Februari 2021

N.B. Om Esthers privacy te beschermen zijn enkele persoonlijke details veranderd. ‘Esther’ is een gefingeerde naam.

[i] https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

[ii] Voor een goed overzichtsartikel, zie http://endritualabuse.org/empirical-and-forensic-evidence-of-ritual-abuse/

[iii] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1791909185/mara-ik-werd-vanaf-m-n-vierde-opgeleid-tot-seksslaaf

[iv] https://www.nd.nl/nieuws/nederland/995399/verhalen-uit-de-wereld-van-satanisch-ritueel-misbruik