Communicatie met politieke partijen n.a.v. brief behandelaarsgroep

Reacties van politieke partijen op de brief van de groep van 20 GGZ-behandelaar over het ‘zwaar ondermaatse’ rapport van de commissie Hendriks

Aline Terpstra, 29 april 2023

De groep van 20 GGZ-behandelaren schreef de gehele tweede kamer een brief naar aanleiding van het rapport van de commissie Hendriks, met hierin hun bevindingen en bezwaren t.a.v. het rapport. In die brief spreken zij over een ‘zwaar ondermaats en halfslachtig’ rapport. De groep vraagt dan ook om een second opinion. Naar haar mening kan dit een schat aan informatie opleveren op grond waarvan  aanbevelingen kunnen worden gedaan die werkelijk verschil maken.

Afgezien van automatische reacties ontving de groep GGZ-behandelaars van slechts 3 volksvertegenwoordigers een reactie. De andere 147 volksvertegenwoordigers reageerden niet, ook de jongerenpartijen en partijbureaus die zijn aangeschreven hebben niet gereageerd. Dhr. Ceder en mw. Bikker reageerden ook niet, ondanks een persoonlijke mail aan hen waarin werd gerefereerd aan een herhaalde belofte tot gesprek. Zeer teleurstellend, omdat immers 150 volksvertegenwoordigers gestemd hebben vóór onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik. Naar onze mening kan elke oprechte lezer van het rapport van de commissie Hendriks zelf vaststellen dat dit rapport verre van onafhankelijk is en daarnaast nog eens van slechte kwaliteit. Wie ‘A’ zegt moet ‘B’ zeggen. Als je vraagt om een onafhankelijk rapport en dit komt er niet, is de enige logische stap een onafhankelijke second opinion.

Het wachten is nog op de bespreking van het rapport in de commissie van Justitie en Veiligheid en op de kabinetsreactie n.a.v. het rapport. In de aanloop daarvan roepen wij als ‘Friends of Esthers’ onze lezers op om politieke partijen en volksvertegenwoordigers zeer kritisch te bevragen op hun keuzes in deze levensbelangrijke zaak. Levensbelangrijk voor overlevers én levensbelangrijk voor de rechtsstaat.

Hieronder kunt u kennis nemen van de correspondentie met

Mw. Mirjam Bikker (CU)

Dhr. Don Ceder (CU)

Dhr. Michiel van Nispen (SP)

Dhr. Kees van der Staaij (SGP)

Dhr. van Meijeren heeft mondeling gereageerd en heeft aangegeven de behandelaarsbrief zeer serieus te nemen.

Hier kunt u kennis nemen van de reacties van politieke partijen op de eerdere brandbrief (2021) van de groep GGZ-behandelaren.