Correspondentie met onderzoekscommissie LEBZ

Email from Aline Terpstra: Onderzoek Taken en taakuitvoering LEBZ

8/5/2022 12:21 PM

Aline Terpstra

To  Jacco Snippe 

Geachte heer Snippe,

Zoals u mogelijk weet heb ik, samen met een behandelaarsgroep van 20 GGZ-behandelaars, mij sterk gemaakt voor echt onafhankelijk onderzoek naar zowel de LEBZ als naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik. Hiertoe hebben wij meerdere brieven naar de Tweede kamer gestuurd, die ik u kunt raadplegen via www.lichtopsrm.com/overheid-en-justitie

U kunt in deze brieven lezen dat onafhankelijkheid van Justitie voor beide onderzoeken o.i. een noodzakelijke voorwaarde is. Overlevers hebben om veel redenen geen vertrouwen in Justitie en een deel van hen, waaronder het deel dat wij vertegenwoordigen, zal dan ook niet durven spreken tegen een commissie die banden heeft, direct of indirect, met Justitie.

Als ik het goed begrijp heeft het WODC van het Ministerie van Justitie de opdracht ontvangen om onderzoek te doen naar het LEBZ en heeft het WODC deze opdracht doorgegeven aan uw bureau. Dit maakt dat uw onderzoek helaas niet onafhankelijk te noemen is. Voor uw commissie geldt dan ook hetzelfde als voor de commissie Hendriks (zie https://www.lichtopsrm.com/correspondentie-met-de-commissie-hendriks/), namelijk dat ik, na een afweging van veiligheidsrisico’s voor cliënten aan de ene kant en de kans dat het iets goeds oplevert aan de andere kant, het onverantwoord acht om over informatie die van cliënten afkomstig is (en dus herleidbaar tot hen), met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Aline Terpstra

Mw. drs. Aline Terpstra-van Hijum,
Gz-psycholoog
werkdagen: ma, di, wo, vr

On July 21, 2022 at 1:19 PM Jacco Snippe <jacco.snippe@breuerintraval.nl> wrote:

Beste Aline Terpstra,

In opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid doen wij onderzoek naar de taken en taakuitvoering van de LEBZ. Ik heb hiervoor onder meer contact met XXX (tekst verwijderd door AT). Van haar heb ik jouw emailadres gekregen. Voor ons onderzoek willen wij graag enkele therapeuten van slachtoffers van zedenmisdrijven spreken. Wij willen graag weten welke ervaringen zij hebben met de LEBZ. Kan ik je hierover bellen?

Met vriendelijke groet,

Jacco Snippe

www.intraval.nl / www.breuerinstitute.nl