Enkele lezenswaardige websites over ritueel misbruik en de dissociatieve identiteitsstoornis

5 mei 2021

Esthers verhaal staat beslist niet op zichzelf. Al decennialang vertellen cliënten in de hele westerse wereld over satanisch ritueel misbruik. Hieronder een – zeer onvolledige – opsomming van een aantal lezenswaardige websites over dit thema.  Verantwoordelijkheid van de inhoud is uiteraard voor de schrijvers.

Nederlands

https://kenniscentrumtgg.org/nl/tag/transgenerationeel-georganiseerd-geweld/

Dit is de website van het Nederlandse Kenniscentrum voor Transgenerationeel Geweld. Opgericht naar aanleiding van het eerste landelijk onderzoek naar ritueel misbruik in 1994, toen de aanbeveling tot nader onderzoek door de overheid niet werd opgevolgd. Veel informatie, eigen onderzoek naar ritueel misbruik, artikelen met achtergrondinformatie over de dissociatieve identiteitsstoornis, false memory, mind control en meer.

https://fragilewing.com/

Website over ritueel misbruik, m.n. bedoeld voor overlevers en therapeuten.

Engelstalig

Home

Website van Ellen Lactor, psycholoog in de Verenigde Staten die al decennia werkt met slachtoffers van georganiseerd en ritueel misbruik. Vele interessante artikelen, onder meer over juridische en ethische kanten van gedwongen daderschap, maar ook goede informatie over mindcontroltechnieken die in cults worden toegepast.

https://www.organisedabuse.com/info

Website van Michael Salter, Professor in de criminologie aan de universiteit van New South Wales,  Australië. Salter is gespecialiseerd in het onderzoek van georganiseerd sexueel misbruik. Ook publiceert hij over ritueel misbruik, de misinformatie van de ‘false memory movement’ en de onterechte vooroordelen die veelal in media gehoord worden ten aanzien van getuigenissen van slachtoffers van georganiseerd en ritueel geweld. 

Amerikaanse website waarin veel informatie te vinden is over ritueel misbruik en mindcontrol, vanuit overlevers en therapeuten vanuit de westerse wereld. Ook veel aandacht voor rechtszaken in de VS rond ritueel misbruik

http://ra-info.org/

Informatie over ritueel misbruik en mindcontrol, met ook een lijst van nog veel meer internationale websites over ritueel misbruik, gerangschikt per land:

http://ra-info.org/international-resources/websites/

Websites over de dissociatieve identiteitsstoornis

Veel slachtoffers van satanisch ritueel misbruik ontwikkelen een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), voorheen bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS). Algemeen wordt aangenomen dat DIS het gevolg is van zeer ernstige, chronische traumatisering op zeer jonge leeftijd (naar men aanneemt voor het zesde levensjaar), als het brein nog volop in ontwikkeling is. Hieronder een aantal websites waarin veel uitleg te vinden is over ontstaan en behandeling van DIS.

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/dissociatieve-stoornissen/introductie

De Nederlandse zorgstandaard voor dissociatieve identiteitsstoornissen, die februari 2021 werd gepubliceerd.  Hierin is helaas geen aandacht voor DIS die doelbewust is gecreëerd in satanische cults, door sommigen DIS 2.0 genoemd.

https://www.isst-d.org/

Website van de international society for the study of trauma and dissociation. Doel van de ISST-D is  om begrip over chronisch trauma en dissociatie te bevorderen, bij  behandelaars, wetenschappers en de samenleving als geheel.  

https://www.estd.org/nl

Website van de European Society for Trauma and Dissociation. Doel van deze Europese organisatie is om kennis van trauma en dissociatie te vergroten, therapeuten en andere professionals in dit werkveld met elkaar te verbinden binnen Europa en onderzoek te stimuleren.