Steun de nieuwe motie, stemming waarschijnlijk week van 6 december!

Dinsdag 3 november j.l. heeft Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer een motie ingediend om een nieuwe, onafhankelijke Commissie in te stellen die aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik moet onderzoeken. De huidige Commissie Hendriks valt onder de controle van het Ministerie van Justitie. En dat terwijl juist ook hooggeplaatste ambtenaren van Justitie van dit misbruik beschuldigd worden. Het is ondenkbaar dat de huidige commissie waarheid boven tafel krijgt, een nieuwe commissie is dus essentieel!

Steun de motie door het schrijven van een mail aan één of meer Volksvertegenwoordiger! Laat weten dat ook jij een onafhankelijk onderzoek wilt naar deze afschuwelijke praktijken!

Als je je meer wilt verdiepen in de achtergronden van deze motie, onder dit tabblad vind je alle informatie:

  • de officiële ministeriële regeling van de huidige commissie Hendriks; hieruit blijkt dat deze volledig onder controle staat van het Ministerie van Justitie. Zie bijvoorbeeld lid 3.3, 3.5, 6.1, 7.2 en N.B. 12.1. Het is een raadsel hoe een dergelijke commissie onafhankelijk kan worden genoemd
  • tekst van de oorspronkelijk motie, aangenomen 5 oktober 2020
  • tekst van de nieuwe motie, stemming waarschijnlijk 16 november a.s.
  • debattekst van het indienen van de motie: minister Grapperhaus wil deze motie absoluut niet en wordt teruggefloten door de voorzitter van de Kamer
  • debatfilmpje van het indienen van de motie
  • communicatie met politieke partijen over de motie

Door een korte persoonlijke mail aan één of meer Volksvertegenwoordigers laat je je stem echt horen! Help Esther en andere overlevers aan een plek waar zij kunnen praten! Help Volksvertegenwoordigers om voet bij stuk te houden, en een onafhankelijke Commissie aan te stellen!