Mailcorrespondentie met Mirjam Bikker, CU

Email from M.H. (Mirjam) Bikker: URGENT! Deze aangestelde commissie georganiseerd sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!

4/15/2021 12:16 AM

M.H. (Mirjam) Bikker

To  Aline Terpstra  

Geachte mevrouw Terpstra, beste Aline,

Met excuses voor het late moment van beantwoording, maar uw signaal is zeker aan gekomen. Vandaag hadden we een procedurevergadering, (ter info: dat gaat alleen over de procedure rondom wetten en brieven, en is geen inhoudelijk debat waar we moties in kunnen dienen). Voorafgaand aan de vergadering heb ik even contact gehad met een van de indieners van de moties. Tijdens de vergadering is voorgesteld om de minister te vragen om een brief over de betrokkenheid en het vertrouwen van slachtoffers en experts bij de opzet van het onderzoek en de samenstelling van de commissie. 

Inmiddels heb ik in elk geval begrepen dat het Centrum TGG op korte termijn ook contact heeft met de voorzitter van de onderzoekscommissie. Ik kan me voorstellen dat het nuttig is als er ook namen aangedragen worden van deskundigen die het vertrouwen genieten om deel uit te maken van de onderzoekscommissie. Zojuist kreeg ik een mail doorgestuurd van het Centrum TGG waar ze daar ook om vragen. 

Ik hoop dat dit toch een stapje is dat helpt in houden van vertrouwen in het proces en voor het onderzoek.

Een heel hartelijke groet,

Mirjam Bikker

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐

On Monday 19 April 2021 17:32, Aline Terpstra wrote:

Geachte mevrouw Bikker, beste Mirjam, 

Hartelijk dank voor uw reactie en betrokkenheid op de slachtoffers van dit extreme geweld. Helaas zijn deze stappen absoluut  niet voldoende. Het is essentieel dat er een commissie komt die los staat van Justitie zoals wij in onze brieven uitgebreid hebben onderbouwd. Dit betekent dat de voorzitter en het commissielid dat door dhr. Grapperhaus is aangesteld, plaats moeten maken. Vervolgens zal er een nieuwe commissie moeten worden samengesteld, vanaf de basis in nauwe samenwerking met de drie betrokken groepen (Caleidoscoop, Kenniscentrum en de groep GGZ professionals), niet aangestuurd door Justitie. Minder voldoet niet. Anders gaat deze commissie de waarheid rond deze gruwelijke misdrijven tegen kinderen en eventuele betrokkenheid van hooggeplaatsten, niet boven water krijgen. Wij realiseren ons dat er buiten de gebruikelijke lijnen gekleurd moet worden en er creativiteit nodig is. Dat lukte de regering prima rond de avondklok en de spoedwet. Het kan dus wel degelijk, als de politieke wil er is.  

U hebt ongetwijfeld ook gehoord van de mislukte rechtsgang van het meisje Lisa. Naar onze mening zijn vele getuigenissen van overlevers van ritueel misbruik betrouwbaar en is de rechtsgang voor deze slachtoffers lijkt op vele wijzen geblokkeerd, onder meer via de LEBZ. Dit betekent dat er een enorm probleem in onze rechtsstaat. Maximale inzet en creativiteit van Kamerleden is heel hard nodig om hier een daadkrachtige commissie neer te zetten, die het maximale vertrouwen geniet van slachtoffers. De huidige commissie doorzetten op basis van deze valse start, is zinloos. 

Ik doe een dringend beroep op u om u hiervoor hard te maken. Omwille van slachtoffers en rechtsstaat. Graag zou ik u in een persoonlijk gesprek van meer informatie voorzien. Wellicht kan dat een gesprek zijn in samenspraak met ook de indieners van de motie?

In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

namens een groep GZ-behandelaars

Aline Terpstra,

GZ-psycholoog BIG

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐

On Wednesday, April 28th, 2021 at 09:08, Aline Terpstra wrote:

Geachte mevrouw Bikker, best Mirjam, 

Graag ontvang ik uw reactie op onderstaande mail. 

Ik stel voor dat we een zoomafspraak maken, zodat ik u mondeling kan bijpraten op dit uiterst belangrijke onderwerp?

Met vriendelijke groet, 

Namens een groep GGZ-behandelaren

Aline Terpstra, 

GZ-psycholoog

Email from Aline Terpstra: Urgent herhaald verzoek tot contact, voorafgaand aan de motie t.a.v. georganiseerd sadistisch kindermisbruik!

10/28/2021 11:06 AM

Aline Terpstra

To  m.bikker@tweedekamer.nl   Copy  d.ceder@tweedekamer.nl  

Geachte mevrouw Bikker, Beste Mirjam, 

Gister sprak ik Don Ceder over de motie die binnenkort wordt ingediend, die als doel heeft om te komen tot een werkelijk onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik. Eerder, toen hij raadslid was in Amsterdam, heb ik hem persoonlijk gesproken over satanisch ritueel misbruik in Nederland, wat ook valt onder de term ‘georganiseerd sadistisch misbruik’. Hij was geraakt en gaf aan dit zeer ernstig te nemen en is zich gaan verdiepen in het onderwerp. Ook beloofde hij om, als hij eenmaal zitting zou hebben in de Tweede Kamer, een face-to-face vervolgafspraak te maken.

Begin september jl. had ik opnieuw telefonisch contact met hem, voordat hij u zou gaan vervangen in de vergadering van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid. Opnieuw zegde hij toe op korte termijn een vervolgafspraak te maken met ons, samen met u omdat u de portefeuillehouder bent, zodat dit contact kan worden overgedragen. 

Wij schrijven al sinds oktober 2020 goed onderbouwde brieven aan de Tweede Kamer over het grote probleem van georganiseerd sadistisch misbruik in ons land. Dit is lang voordat u en Don Ceder toetraden tot de Kamer. Tot nu toe heeft geen enkel Kamerlid van de ChristenUnie de moeite genomen, ondanks onze verzoeken daartoe,  met ons een persoonlijk gesprek aan te gaan om zich goed over deze afschuwelijke zaak te laten informeren. Er is uiteraard veel meer dat wij u kunnen vertellen dan dat er in de brieven staat.  Actieve pogingen van onze kant tot een persoonlijk gesprek, ook met u, liepen tot nu toe op niets uit. Dit verbaast ons en stelt ons diep teleur. Juist van de ChristenUnie hadden wij verwacht dat u opstaat om deze uiterst kwetsbare mensen werkelijk te helpen.

Don Ceder heeft toegezegd dat hij u deze week opnieuw zal benaderen om dit gesprek te laten plaatsvinden. Uiteraard is het essentieel dat dit gesprek plaatsvindt voordat er gestemd wordt over de motie, bij grote voorkeur voor het indienen van de motie. Wij willen u ertoe oproepen om in uw agenda ruimte te maken voor dit gesprek. Dit is geen tijd om slachtoffers opnieuw, net als in 1994, met een kluitje in het riet te sturen. 

In afwachting van uw spoedige reactie,

met vriendelijke groet, 

Aline Terpstra

Een reactie van Mirjam Bikker bleef tot op heden uit.