Open brief aan SGP van christelijke leiders

Open brief aan de SGP met dringend verzoek om op dinsdag 16 november 2021 voor de motie inzake onafhankelijk onderzoek naar sadistisch ritueel misbruik te stemmen

Aan de SGP: Partijbestuur, 1e en 2e Kamerleden, jongerenpartij, partijbureau

Met respect voor het vele werk dat op uw bordje ligt, vragen onderstaande predikanten/voorgangers/leiders in christelijke organisaties kort en dringend aandacht voor een motie die uiterst belangrijk is voor de slachtoffers van georganiseerd sadistisch en ritueel misbruik (SRM).

We zijn blij dat de SGP onder andere opkomt voor gerechtigheid en zorg voor kwetsbare mensen.

In 2020 stemde de Tweede Kamer unaniem voor een onafhankelijk onderzoek naar het bestaan en de omvang van SRM, onafhankelijk omdat slachtoffers (o.a. in een onderzoek van Argos) meldden dat onder de daders ook hoge ambtenaren van Justitie betrokken (zouden) zijn.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het onderzoek echter toch onder zijn ministerie gebracht en heeft daarmee het recht op benoeming en ontslag van leden van de onderzoekscommissie en zo heel grote invloed op het doel en de aanpak van het onderzoek. Ook heeft hij gesteld dat het eindrapport (eerst) naar de minister gestuurd moet worden. Bovendien wordt het archief van de commissie ondergebracht bij het ministerie van Justitie (zie het officiële instellingsbesluit rond het onderzoek https://www.lichtopsrm.com/index.php/commissie-hendriks-onder-controle-justitie/)

Zeker voor een ministerie van Justitie en Veiligheid, waar gerechtigheid en zuiverheid voorop dient te staan, is dit zeer ten nadele van slachtoffers en uiteindelijk ook van (vermeende) daders. Laat daarom een goed onderzoek snel tot een helder antwoord leiden!

De motie Van Meijeren (31 015 Kindermishandeling, nr. 234) die dinsdag aan de orde komt, vraagt opnieuw om een echt onafhankelijk onderzoek. Er moet licht komen in vaagheid, en dus zeker bij duistere situaties die het licht niet kunnen verdragen.

Tot nu toe blijft het stil op dit punt bij de SGP na eerder open contact met een Tweede Kamerlid van de SGP na (de oproep in) een eerdere brief aan de Tweede Kamer van een groep van 20 GGZ-behandelaren die als deskundigen (merendeels christen) zich sterk maken voor onafhankelijk onderzoek naar deze gruwelijke vorm van misbruik en waarvan een deel te maken hebben heeft (gehad) met slachtoffers van SRM. Alleen Kamerleden uit andere partijen steken tot nu toe hun nek uit; dat bevreemdt ons zeer.

Enige parallellen met het verhaal van de Barmhartige Samaritaan komen in gedachten; want die gelijkenis had, naast het mooie getuigenis van de persoonlijke betrokken inzet van de buitenstaander, toch vooral een stevig appèl aan de gelovigen in zich.

Geef dus als SGP stem aan een groep ernstig misbruikte Nederlanders: medeonderteken de motie Van Meijeren of steun die voluit.

ds. Gerard van der Schee, Almere

…en 20 dominees, voorgangers en leiders in christelijk Nederland