Oproep behandelaars: neem geen genoeg met antwoorden Grapperhaus over pedosexueel ritueel misbruik!

9/4/2020 8:33 AM

Geachte leden van de vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid, 

Ondergetekenden, behandelaars in de GGZ, zijn betrokken of zijdelings betrokken (geweest) bij cliënten die in een sadistisch pedosexueel netwerk misbruikt zijn en nog worden. Wij willen u bedanken voor de kamervragen die u gesteld hebt naar aanleiding van de uitzending van Argos over ritueel misbruik in een dergelijk netwerk, resp. over het functioneren van het Landelijk Expertisebureau bijzondere Zedenzaken. Tegelijk willen wij u dringend oproepen om geen genoegen te nemen met de antwoorden die dhr. Grapperhaus op de eerste reeks Kamervragen heeft gegeven. Hieronder zullen wij daarvoor 4 redenen opsommen. Maar allereerst een kort woord over onze betrokkenheid bij dit thema. 

Als behandelaar is het ons doel om (soms zeer ernstig beschadigde) mensen te helpen tot herstel te komen. In geval van seksueel misbruik is aangifte niet ons doel en doorgaans geen onderwerp in therapie. De meeste slachtoffers van seksueel misbruik, zeker binnen de setting waar het hier over gaat, piekeren er zelf absoluut niet over om aangifte te doen. Dit omdat zij, om allerlei redenen, geen vertrouwen hebben in politie en justitie, de wijze van verhoren zeer hertraumatiserend kan zijn, de kans op represailles uit het pedosexueel netwerk levensgroot is en de kans op veroordeelde daders (en daarmee vergroting van veiligheid) uiterst klein. De oprichting van het LEBZ in 1999 heeft de geringe kansen van slachtoffers van ritueel misbruik op rechtbescherming in onze democratische rechtsstaat, nog verder doen afnemen.  

Om onderstaande 4 redenen willen wij u vragen om uw invloed aan te wenden tot grondige revisie dan wel opheffing van het LEBZ en tot het starten van nieuw onderzoek naar het vóórkomen van ritueel misbruik binnen georganiseerde sadistische (pedosexuele) netwerken. 

1. De meeste (ex)leden van het LEBZ zijn aantoonbaar ernstig bevooroordeeld.

Stel u hebt een Tesla en bent door een misdadiger gewelddadig uit uw auto getrokken, waaraan u een dwarslaesie hebt overgehouden. Zou u veel vertrouwen hebben in het recht, als uw aangifte langs een commissie van 14 medische ‘deskundigen’ gaat waarvan verreweg  het grootste deel niet gelooft in het bestaan van autodieven en bovendien van mening is en erover publiceert dat mensen met een dwarslaesie niet in de gaten hebben dat ze hun klachten zelf creëren dan wel dat hun arts hun een dwarslaesie heeft aangepraat?

Dit is hoe het ervoor staat met het LEBZ.  Peter van Koppen (exlid) noemde in zijn mail aan Argos hun onderzoek naar ritueel misbruik ondermeer ‘een gevaar voor de volksgezondheid’. Paul van den Eshof in (lid tot 2019) zegt in het EMDRmagazine van 2016 oa.: ‘ritueel misbruik is vooral een mediahype uit de jaren negentig’. Ineke Wessel in een documentaire van het Kenniscentrum transgenerationeel geweld doet soortgelijke zeer bevooroordeelde uitspraken. Als we naar de publicaties van veel van de huidige leden kijken (o.a. Van den Hout, Huntjens, Otgaar, Raymaekers, Horselenberg, Wessel) , blijkt veel daarvan te gaan over het ‘false memories’,  een psychologisch fenomeen dat in de jaren ’80 enorm is opgeblazen om de geloofwaardigheid van vrouwen die aangifte deden van ritueel misbruik te ondermijnen. Van den Hout nam het zelfs op in de titel van zijn boek ‘hervonden herinneringen en andere misverstanden’ waarin hij ritueel misbruik tot onzin verklaart en op 1 lijn stelt met het geloof in ontvoeringen door buitenaardse wezens.’ Daarbij lijkt er sprake van een lange rij voornamelijk theoretici en studeerkamergeleerden. Dit terwijl er vele zeer ervaren behandelaars zijn en theoretici die een geheel ander standpunt innemen. Waarom worden zij niet gevraagd voor de LEBZ? Als bovendien wordt bedacht dat het LEBZ de gehele politie traint als het gaat om onderscheiden van valse aangiftes, realiseert u zich dat u als dwarslaesieslachtoffer van de Tesladiefstal, meer kans hebt op recht via uw medisch college dan een slachtoffer van ritueel misbruik in Nederland.  

2. Naar aanleiding van de uitzending van Argos, is de officiele doelstelling van LEBZ veranderd.

Dit is een duidelijke cover up: verandering van de letter, verandert uiteraard niet het hart. Het oorspronkelijke doel – voorkomen van onterechte beschuldigingen aan het adres van mogelijke daders van ritueel misbruik- is verwijderd en vervangen. De politie geeft aan dat dit nooit de bedoeling is geweest. Het feit dat decennia lang de leden van de LEBZ niet hebben opgemerkt dat hun officiële doelstelling was, ‘het voorkomen van onterechte beschuldigingen van mogelijke daders’ is natuurlijk op zichzelf al volstrekt ongeloofwaardig. En een diskwalificatie voor de leden van de LEBZ die kennelijk hun eigen doelstelling niet gelezen hebben. Maar zo liggen de zaken niet: het is gewoon een leugen. Sanne Terlingen laat op Twitter zien dat in 2012 in een officiële presentatie van politie exact hetzelfde (en enige!) doel staat: ‘het tijdig onderkennen van valse beschuldigingen’. Dit document is ook op internet te vinden, https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=8397&m=1335954778&action=file.download   

3. Niet nader onderzoeken van pedosexuele netwerken gelieerd aan ritueel misbruik is een keuze van Grapperhaus die kinderlevens kost.

De grote Duitse zedenzaak die nu loopt (zie noot 1), laat zien dat hoe meer er wordt gezocht, hoe meer er wordt gevonden. Het feit dat een eenvoudig oproep 140 reacties uit het land geeft van slachtoffers die spreken over ritueel misbruik/sadistiche (pedo)sexueel misbruik,  zegt al genoeg. Daarbij het feit dat Nederland bekend staat als grote digitale verspreider van kinderporno zou alle reden moeten zijn voor de politie om de Duitse politie na te volgen. Het is, met deze gegevens in het achterhoofd, heel erg onwaarschijnlijk dat georganiseerd pedosexueel geweld, al of niet in context van ritueel misbruik, stopt bij de grens. Het argument van Grapperhaus, dat er maar 3 aangiftes van ritueel misbruik gedaan zijn in de afgelopen 7 jaar (beantwoording van vraag 3 en vraag 7) is dan ook juist een dringende reden om wel actiever op zoek te gaan, in plaats van een argument om niet te onderzoeken.

4. Onderzoek, ook hoe de rechtsgang voor slachtoffers toegankelijker kan worden gemaakt, is juist heel hard nodig.

Franziska Schubiger, chef bij recherche in Duitsland, deed bijvoorbeeld studie naar verbeterde waarheidsvinding bij complex getraumatiseerde slachtoffers van seksueel geweld (noot 2). Daarbij lag de focus op slachtoffers van Ritueel Misbruik met een Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS). Zij pleit voor verbetering van verhoormethoden. Keihard nodig, ook in Nederland om de rechtsgang voor dit soort slachtoffers überhaupt mogelijk te maken. 

Ik hoop van harte dat u zich niet met een kluitje in het riet laat sturen, maar zich ten behoeve van slachtoffers die wij en onze collega’s behandelen, hiermee geen genoegen neemt. 

De laatste ondergetekende, Aline Terpstra, is graag bereid één en ander mondeling toe te komen lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. drs. A. (Aline) Terpstra-van Hijum (contactpersoon)

GZ-psycholoog BIG

Anoniem

Mw. drs. Boogaard-Blom,

arts-psychotherapeut BIG

Mw. A.F. Denekamp-van Toor

vaktherapeut

BCZ registertherapeut

Mw. drs. T.A. (Talitha) van Neerbos, 

(kinder-en jeugd) psychiater BIG

Dhr. dr. R.J. (Rens) Filius, 

psychotherapeut BIG

Mw. drs. H. Mateboer-Selles

GZ-psycholoog BIG

noot 1. https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

noot 2. https://www.ad.nl/buitenland/spil-in-duitse-megamisbruikzaak-getuigt-achter-gesloten-deuren-over-gruwelijk-misbruik-dochtertje~a2694042/?referrer=https://www.bing.com/search?q=30.000+duitse+zedenzaak&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=30.000+duitse&sc=0-13&sk=&cvid=615D9944AFE94AB0A24207C2748D5CE3

noot 3.  https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/recherchechef-franziska-schubiger-waarheidsvinding-slachtoffers-seksueel-geweld.html

noot 1. https://www.ad.nl/buitenland/spil-in-duitse-megamisbruikzaak-getuigt-achter-gesloten-deuren-over-gruwelijk-misbruik-dochtertje~a2694042/?referrer=https://www.bing.com/search?q=30.000+duitse+zedenzaak&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=30.000+duitse&sc=0-13&sk=&cvid=615D9944AFE94AB0A24207C2748D5CE3

noot 2  https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/recherchechef-franziska-schubiger-waarheidsvinding-slachtoffers-seksueel-geweld.html