Triggers rond Kerst

Hieronder enige toelichting op situaties die rond Kerst voor kunnen komen in kerken en christelijke samenkomsten, die voor overlevers van satanisch ritueel misbruik triggerend kunnen zijn. Dat wil zeggen dat aspecten van de situatie (persoonsdelen van) hen sterk doen terugdenken aan traumatische gebeurtenissen in de cult, waarbij de bijbehorende sterke gevoelens (b.v. angst) -meer of minder bewust – weer ervaren worden.

  • De adventstijd (ook in de cult een voorbereidingstijd op kerst), omdat het nadrukkelijk toeleven naar kerst, slachtoffers er nog meer aan herinnert wat er heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden in de cult.
  • Het aansteken van de adventskaarsen op zondag (vaak gedaan door kinderen die er een gedicht bij voorlezen), omdat het een dubbele herinnering is aan de kinderoffers die hebben plaatsgevonden en zullen plaatsvinden in de cult.
  • De overweldigende aanwezigheid van kaarsjes in de gangpaden, op de pleinen, etc. (vaak met de kerstnachtdienst), omdat die ook massaal gebruikt worden bij cultnachten.
  • Het ere zij God, omdat de cult onder andere de woorden uit dit lied ‘ongedaan’ probeert te maken door satan te aanbidden en kinderoffers te brengen. De reden dat juist dit lied zoveel haat oproept in de cult, is omdat dit lied direct van God Zelf komt en door Zijn engelen gezongen werd.
  • Het verhaal over de kindermoord in Bethlehem.