Voorbeeldmails aan volksvertegenwoordigers

Hieronder vind je een handreiking om zelf een mail te schrijven aan een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Gebruik deze voorbeelden als inspiratiebron, en verander er zoveel aan als je zelf wilt! Kies bij voorkeur hen dit Justitie en Veiligheid in hun portefeuille hebben. Ook partijbureaus of jongerenpartijen kunnen worden aangeschreven. Hier vind je relevante mailadressen.

Namens vele overlever dank voor je inzet!

Onderwerp van de mail

  • Overlevers srm niet serieus genomen door commissie Hendriks
  • Second opinion nodig voor overlevers srm na openstaande vragen in uitermate zwak eindrapport commissie Hendriks
  • In de bres voor overlevers van srm: second opinion om hen recht te doen
  • Durft Nederland niet eerlijk te kijken naar (overlevers van) srm?

Inhoud van de mail

Benoem welk van de 14 bezwaren/argumenten van de groep behandelaars je belangrijk vindt. Maak in je tekst de link naar die brief en bijlagen.

Voorbeeld 1

Geachte,

Wat een teleurstellend eindrapport van commissie Hendriks. Georganiseerd sadistisch misbruik is niet serieus en onafhankelijk onderzocht. Overlevers zijn amper gehoord en serieus genomen.

Overlevers hebben het nodig: er moet helder licht komen op srm, opdat er niet nog meer kinderen slachtoffer worden van dit gruwelijk seksueel misbruik.

Ik wil in een land leven waar overlevers zoveel mogelijk geholpen worden te herstellen van traumatische martelingen. Als christenen moeten we slachtoffers recht doen!

Daarom vraag ik u dringend te pleiten voor een second opinion door een echt onafhankelijke groep onderzoekers!

Voorbeeld 2

Geachte,    

Als de Bijbel ergens duidelijk over is, dan is het wel dat wij recht moeten doen aan wie verdrukt wordt. Het is gruwelijk om kennis te nemen van de praktijken van satanisch/sadistisch ritueel misbruik in ons land. Het kan niet anders dan dat het Gods hoogste prioriteit is dat deze afschuwelijke praktijken aan het licht komen.

Helaas heeft de commissie Hendriks overlevers geen recht gedaan; integendeel in 2 jaar zijn ze amper serieus genomen (zie de brief van 20 behandelaars, met name argument x).

Zoals in de gezondheidszorg soms een second opinion nodig is om beter zicht te krijgen op een ongezonde situatie vraag ik u dringend uw stem te laten gelden op dit punt. Ik reken er graag op dat u, als politicus die mede namens mij in de tweede kamer zit, een second opinion steunt.