Nieuws

12 juni 2021

Opnieuw is namens minister Grapperhaus een ontwijkende reactie gegeven op de vijfde brief van de groep GGZ-behandelaars, zie minister Grapperhaus’ reactie op vijfde brief GGZ-behandelaarsgroep . De reactie gaat op geen enkele manier inhoudelijk in op het klemmende pleidooi voor een werkelijk onafhankelijke commissie georganiseerd sadistisch misbruik.

20 mei 2021

Onderzoek naar LEBZ niet onafhankelijk!

In een brief aan de tweede kamer laat demissionair minister Grapperhaus weten dat het onafhankelijk onderzoek naar de ‘wetenschappelijke onderbouwing en visie, rol en taakopvatting, de onofficiële doelstellingen van de LEZ, de werkwijze en de resultaten van de afgelopen jaren’ in handen is gegeven van het WODC. Het WODC, dat rond het onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik een uiterste dubieuze rol heeft gespeeld. Het WODC, waarvan eerder al is vastgesteld – zie de derde brief van de groep behandelaren – dat zij onderzoeken door het Ministerie van Justitie lieten bijbuigen in de door hen gewenste richting. 

Opnieuw geen onafhankelijk onderzoek dus, maar een onderzoek naar een orgaan van politie door een organisatie die nauw is verbonden met Justitie. En dat terwijl er goede redenen zijn zeer serieus rekening te houden met de mogelijkheid dat hooggeplaatste personen bij onder meer Justitie belang hebben bij de corrupte werkwijze van de LEBZ. Een onderzoek waarbij echte onafhankelijkheid van Justitie dus de hoogste urgentie heeft. Opnieuw wordt geen gehoor gegeven aan de schreeuw om recht!

Parlementariërs, wees onze stem en ga voor echte onafhankelijkheid!

Lezers, roep de parlementariër(s) van je keuze hiertoe op! Zij hebben input van ons als burgers nodig!

6 mei 2021

Update stand van zaken landelijke onderzoeken

De door minister Grapperhaus aangestelde commissie, bestaande uit dhr. Hendriks en mw. Slotboom, heeft haar eerste verontrustende stappen gezet. Meer daarover in het slot van het artikel over de landelijke onderzoeken elders op deze website. Wij roepen parlementariërs op om niet akkoord te gaan met deze commissie en wij roepen lezers op hen hierin op hun verantwoordelijkheid te wijzen!

Over het tweede onderzoek, onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de LEBZ  (op grond van aangenomen motie op 1 nov. 2020), is nog helemaal niets vernomen. De vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april j.l. aan minister Dekker een rappelbrief gestuurd. Er zijn  inmiddels weer ruim 5 maanden voorbij. De gang naar politie en rechter is voor slachtoffers van dit extreme misbruik nog steeds zinloos …

Niet missen! Uitzending Argos a.s. zaterdag 8 mei NPO radio 1, 14.00 uur

Nadat Griet op de Beeck op televisie vertelde dat zij misbruikt was door haar vader, viel een leger van columnisten en geheugenwetenschappers over haar heen. Niemand van de criticasters kende haar persoonlijk of had haar verhaal onderzocht. ‘Het is in ieder geval een geslaagd publiciteitsoffensief geweest, waarin eensgezind gehakt wordt gemaakt van het idee dat mensen herinneringen kunnen hervinden’. Maar welke rol speelde de LEBZ hierin?

20 april 2021

Symposium Kenniscentrum: terug te kijken!

Zaterdag 10 april hield het Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld haar jaarlijks symposium. Via het Kenniscentrum kun je online alsnog deelnemen aan het symposium. En dat is aan te raden voor ieder die meer wil weten over ritueel misbruik in Nederland en daarbuiten.

Sanne Terlingen legt helder de zorgvuldige manier uit waarop zij en Huub Jaspers het onderzoek naar ritueel misbruik vorm gaven. Dit geeft meer informatie dan de radiodocumentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’. Een aanrader!

Eveneens zeer de moeite waard is de lezing van de Australische criminoloog Michael Salter. Hij gaat onder meer in op de vraag wat sociologisch gezien de ‘voordelen’ zijn van het georganiseerde  misbruik voor pedoseksuelen. Eén van de dingen die hij ook benoemt is dat 50% van de kinderporno wereldwijd, in Nederland wordt gehost. De wijdverbreide verklaring dat Nederland zo’n goed internet heeft, lijkt ons een volstrekt onvoldoende verklaring voor deze schrikbarende cijfers.

Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’ over ritueel misbruik, genomineerd voor publieksprijs ‘de Tegel’: breng je stem uit!

De radiodocumentaire van Sanne Terlingen en Huub Jaspers over ritueel misbruik is genomineerd voor publieksprijs De Tegel. Stemmen op deze baanbrekende documentaire is een signaal dat onze samenleving aandacht voor dit gruwelijk misbruik wil. Keihard nodig, nu de meeste media en de talkshows de uitermate schokkende onthullingen die Argos deed, grotendeels negeren! Laat je stem horen, via https://www.detegel.info/stemmen/?publicatie=27

16 april 2020

Wordt de onderzoekscommissie naar georganiseerd sadistisch misbruik alsnog echt onafhankelijk?

In reactie op onze vijfde brief aan de tweede kamer, waarin wij opnieuw pleiten voor een van justitie werkelijk onafhankelijke onderzoekscommissie naar georganiseerd sadistisch misbruik, ontvingen wij gisteren een brief van de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. De tekst hiervan luidt:

‘Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid ontvangen en besproken.

De commissie heeft besloten dat er in uw brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het commissiedebat over kindermisbruik. De Kamerleden kunnen uw brief ter voorbereiding lezen. Kamerleden maken zelf een keuze wat zij met de informatie doen en hoe zij de informatie gebruiken. Mogelijk zal deze schriftelijke vragenronde/dit commissiedebat worden afgerond met een heel kort plenair debat (tweeminutendebat).

Het commissiedebat over kindermisbruik is openbaar. U kunt het live volgen via www.tweedekamer.nl of onze app Debat Direct. U kunt het debat ook terugkijken via https://debatgemist.tweedekamer.nl.

Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw e-mail.’

Navraag leert dat er nog geen datum voor het commissiedebat is vastgesteld. Wij roepen je op om, in de lijn van onze vierde en vijfde brief, zelf te mailen naar je favoriete lid van de tweede kamer, bij voorkeur een Kamerlid dat deel uitmaakt van de vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Hierin kun je kenbaar maken dat het van het allergrootste belang is dat na 25 jaar radiostilte er nu een echt onafhankelijk onderzoek komt, helemaal los van aansturing of input van Justitie.

Kamercommissie J&V rappeleert minister Dekker over onderzoek naar LEBZ

Ook herinnerde de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid de heer Dekker er gisteren aan, dat het onderzoek naar de LEBZ hoog nodig actie behoeft. Er is al 4 maanden radiostilte.

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 14 april 2021 is besloten u opnieuw te verzoeken de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de planning en uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. (Kamerstuk 35349, nr. 16) over een onderzoek naar de LEBZ. Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.’

Ook hier is het essentieel dat er een commissie komt die vanaf het begin echt onafhankelijk is van het ministerie van Justitie. Buiten de gewone kaders dus waarin dit soort commissies doorgaans tot stand komt. Dit keer geen slager die zijn eigen vlees keurt.

Zal er genoeg politieke moed zijn om dat te realiseren?