Nieuws

Nieuwsbericht 19 oktober 2023

Nieuwe aanslag op leven van Esther

Op 6 oktober j.l. is een opnieuw een laffe aanslag gepleegd op het leven van Esther. Voor mensen die onze nieuwsbrief niet ontvangen: het verslag is hier te lezen of onder ‘Esthers eigen verhaal/verwerkingsweekend oktober 2023’.

Bespreking rapporten uitgesteld

Op verzoek van de VVD en met steun van meerdere fracties is het commissiedebat van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid uitgesteld tot na 22 november, zie het besluit hierover. In dit debat zouden ook de rapporten van de commissie Hendriks en over de LEBZ worden besproken. Onze oproep om mails te sturen aan de volksvertegenwoordigers om aan te dringen op werkelijk onafhankelijk onderzoek (second opinion), komt voor dit moment hiermee te vervallen. Maar blijf andere manieren zoeken om mensen die politiek actief zijn (ook plaatselijk) over dit grote onrecht te informeren!

Nieuwsbericht, 15 oktober 2023

Op donderdag 26 oktober wordt in de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid  o.a. het rapport van de commissie Hendriks besproken.  Het is schokkend dat dit rapport slechts een hamerstuk lijkt in de commissie van Justitie en Veiligheid. Zoals het er nu uitziet zal na 26 oktober het onderwerp georganiseerd sadistisch misbruik in de politiek weer voor lange tijd van tafel verdwijnen. Laten we dat samen niet toestaan!

We roepen je hierbij op om opnieuw (of misschien voor het eerst!) e-mails te sturen naar landelijke politiek voorafgaand aan 26 oktober, om de oproep van de GGZ-behandelaars voor een second opinion te steunen. Dit kan bijvoorbeeld door de Kamerleden die deel uitmaken van de vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid, een bericht te sturen met een oproep in die strekking. Je kunt daarbij verwijzen naar de Behandelaarsbrief die hier op de site staat: https://www.lichtopsrm.com/8e-brief-mislukt-onderzoek-naar-georganiseerd-sadistisch-misbruik-maakt-onafhankelijke-second-opinion-absoluut-noodzakelijk/

Link naar email adressen van de commissie J&V https://www.lichtopsrm.com/mailadressen-volksvertegenwoordigers/

Nieuwsbericht, 23 mei 2023

Je kunt helpen door dit bericht door te sturen naar leden van de ChristenUnie!

Steun de interne motie over georganiseerd sadistisch misbruik op partijcongres CU, Let op aanmelden vóór 29 mei!

Tien leden van de ChristenUnie hebben een motie ingediend voor het partijcongres van 3 juni a.s. Zij bepleiten o.a. dat er een ‘grondig onafhankelijk onderzoek (‘second opinion’) moet komen naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’ omdat het rapport dat de commissie Hendriks hierover uitbracht, ernstig tekortschiet. De motie geeft aan dat het ‘passend en zeer wenselijk is dat de (2e Kamerfractie van de) ChristenUnie het voortouw neemt voor dit onderzoek, zodat deze gruwelijke vorm van kindermisbruik doelgericht bestreden kan worden en kinderen en volwassen overlevers effectief geholpen kunnen worden’.

Op onze websites, oa in het nieuwsbericht van 24 februari (even doorscrollen) is te lezen waarom Friends of Esthers een second opinion essentieel vindt. Wij willen ieder die lid is van de ChristenUnie dan ook oproepen om deze interne motie te steunen!

Voor meer informatie over de gruwelijke werkelijkheid van georganiseerd sadistisch misbruik, zie o.a. deze website en www.lichtoplevens.nl. Meer over waarom onafhankelijk onderzoek essentieel is, zie o.a. deze brief van een groep van 20 GGZ-behandelaren. Meer over het ondermaatse rapport van de commissie Hendriks is te lezen in deze brief van diezelfde groep behandelaren.

Hoe?

Je kunt meestemmen over deze motie tijdens het partijcongres van de Christenunie, https://www.christenunie.nl/congres op 3 juni a.s. Je kunt ook online deelnemen aan dit congres, deze optie zie je pas als je het aanmeldproces doorloopt. Om mee te kunnen stemmen moet je je aanmelden voor 29 mei 23.59, daarna is aanmelden nog wel mogelijk maar stemmen niet meer! Houd er rekening mee dat je moet inloggen om je aan te kunnen melden. Als je die gegevens niet (meer)hebt, heb je tijd nodig om die opnieuw aan te vragen.

In een mail van de ChristenUnie over het congres staat het volgende:

‘De manier van stemmen is vergelijkbaar met die van voorgaande congressen. Maar u kunt nu zelf bepalen wanneer u uw stem wilt uitbrengen. De stemmingen staan open van dinsdag 30 mei 13:00 uur tot en met zaterdag 3 juni 13:00 uur. Hiervoor moet u zich wel aanmelden via het aanmeldformulier. Daarbij kiezen voor online deelname aan het congres. Uiteraard kunt u ook gewoon tijdens het congres stemmen. Ook dan moet u zich aanmelden.’

Dank voor je steun!

Nieuwsbericht 29 april 2023

Walpurgisnacht 

Afgelopen vrijdag, 28 april, was een teamlid van Friends of Esthers te gast in het programma ‘Uitgelicht’ over de realiteit achter Walpurgisnacht (de nacht van 30 april op 1 mei) en hoe slachtoffers geholpen kunnen worden. Gebed en echte relaties zijn hierin essentieel.  Heel concreet zijn wij in meerdere delen van ons land op zoek naar mensen die netwerkvriend willen worden van een overlever. Het is ons verlangen dat ook deze uitzending mensen inspireert om hierin een stap te zetten. In onze laatste gebedsbrief is meer informatie te vinden over Walpurgisnacht. 

Oproep aan leden van de SGP, de Christenunie en andere politieke partijen.

Helaas hebben maar enkele volksvertegenwoordigers gereageerd op de brief van de GGZ-behandelaarsgroep. Deze groep roept in haar brief op tot een onafhankelijke second-opinion na het zwaar ondermaatse rapport van de commissie Hendriks. U leest de reacties van de volksvertegenwoordigers hier. De minister van Justitie en Veiligheid heeft nog helemaal niet gereageerd op de brief, u vind de correspondentie hierover hier. Het gevoel van urgentie om mensenlevens te redden, lijkt volledig te ontbreken. Het rapport moet nog worden besproken in de commissie van Justitie en Veiligheid en ook heeft het kabinet nog geen schriftelijke reactie gegeven. Het blijft daarom zeer zinvol om mails te sturen naar volksvertegenwoordigers en te vragen om een onafhankelijke second opinion. Zie in ons voorgaand nieuwsbericht voor praktische tips.

Daarnaast roepen wij leden van de Christenunie en de SGP op om op de komende partijcongressen kritische vragen te stellen over de passieve houding van de partijtop inzake onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik. Het zou topprioriteit van christenpolitici moeten zijn om deze slavernij van lichaam, ziel en geest aan het licht te brengen! Leden en lokale politici, maak gebruik van de mogelijkheden die je hebt als lid om krachtig de aandacht te vestigen op de verantwoordelijkheid die hier ligt voor deze partijen. Ook als je doorgaans geen partijcongressen bezoekt, ga nu wel. Iemand moet spreken voor hen die zelf geen stem hebben, ook jij kunt die stem zijn!

Het partijcongres van de SGP is op 13 mei a.s., van de Christenunie op 3 juni a.s.

Ook leden van andere politieke partijen willen we van harte aanmoedigen kritische vragen te stellen. CU en SGP, als partijen die zich beroepen op een liefdevolle en rechtvaardige God, zouden hierin echter voorop moeten lopen.

Nieuwsbericht 24 februari 2023

Reactie ‘Friends of Esthers’ op eindrapport commissie Hendriks

Het eindrapport van de Commissie die sinds april 2021 onderzoek deed naar ‘georganiseerd sadistisch seksueel misbruik van kinderen’ kwam op 21 december j.l. – op letterlijk de donkerste dag van het jaar – uit. Ons grootste bezwaar is steeds geweest dat de commissie niet onafhankelijk was, dat vele overlevers daardoor niet durfden te praten en dat de uitkomst van het onderzoek daardoor ernstig tekort zou schieten en vooringenomen zou zijn. Onze verwachting was ook dat de uitkomst van het onderzoek daarmee vér achter zou blijven bij het onderzoek van Argos terwijl het juist keihard nodig is dat er veel méér informatie over georganiseerd sadistisch en satanisch misbruik openbaar wordt. Daarom hebben wij ons uitgesproken tégen deze commissie en vanwege de gevaren overlevers voor deze commissie gewaarschuwd, zie onze website onder ‘Commissie Hendriks’.

Het eindrapport van de commissie is wat ons betreft helaas volledig in lijn met deze verwachting. De commissie sprak slechts iets meer dan 20 overlevers. Het beschrijft vooral allerlei meningen en gezichtspunten, is o.i. wetenschappelijk gezien een aanfluiting en blijft weg bij elk gevoel van urgentie of noodzaak om dit grote onrecht te erkennen en aan de wortel aan te pakken. De aanbevelingen zijn dan ook ondermaats en in onze ogen op punten zelfs gevaarlijk. Het ziet ernaar uit dat met de uitvoer van een aantal van deze adviezen – die naar onze verwachting geen wezenlijk verschil gaan maken – de gemoederen weer gesust zullen worden, net als in 1994.

Een groep GZ-therapeuten en behandelaren waar Aline Terpstra deel van uitmaakt, schreef een brief met de eigen bevindingen en bezwaren, gericht aan de Tweede Kamer. In die brief wordt gesproken over een ‘zwaar ondermaats en halfslachtig’ rapport. De groep vraagt dan ook om een second opinion. Naar haar mening kan dit een schat aan informatie opleveren op grond waarvan  aanbevelingen kunnen worden gedaan die werkelijk verschil maken. ‘Friends of Esthers’ schaart zich achter deze brief en de oproep tot een onafhankelijke second opinion. 

Helaas hebben tot op heden alleen de SGP en de SP op de brief gereageerd met een algemeen antwoord. Zij gaan niet inhoudelijk in op het dringende pleidooi van de groep GZ-behandelaren.

Stand van zaken in politiek

In de politiek is tot op heden heel weinig aandacht aan besteed aan het rapport van de commissie. Eén kamerlid bracht het rapport op een glasheldere manier wél onder de aandacht, zie hier zijn bijdrage in de Tweede Kamer op 19 januari jl. Wat de media betreft, o.a. het Nederlands Dagblad en NRC publiceerden erover. Belangenbehartigers KTGG, Spotlight en Stichting Misbruikt! reageerden uitgebreid op het rapport, ook met de nodige kritiek.

Het is nu aan de Minister van Justitie (Dilan Yesilgoz) om vervolgstappen te nemen, bijv. door de aanbevelingen over te nemen en deze uit te voeren. Maar eerst verwacht de Tweede Kamer een (schriftelijke) reactie van het Kabinet. In de vaste Tweede kamer-commissie J&V zal het rapport vervolgens geagendeerd worden als deelthema van een overleg rondom “Seksueel Geweld en Kindermisbruik”. Hier zullen vervolgstappen besproken worden. Er is nog geen datum bekend van dit overleg. Naar onze mening is een second opinion door een werkelijk onafhankelijke commissie dé essentiële vervolgstap. We hopen van harte dat de vaste Tweede Kamer-commissie J&V dit zal inzien en in actie komt! 

Oproep

We willen jou als lezer daarom van harte aanmoedigen om zelf ook een e-mail bericht te sturen aan Tweede Kamerleden, in het bijzonder hen die Justitie en Veiligheid in hun portefeuille hebben. Roep hen op om zich hard te maken voor een onafhankelijk second opinion onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik. Daarbij is het handig om de 14 bezwaren uit de behandelaarsbrief te lezen. Die zetten duidelijk uiteen wat er mis is met het rapport en waarom.  Hierbij een link naar voorbeeldmails die je kunt gebruiken en naar relevante mailadressen.

Ook willen we je graag uitdagen om lokaal, regionaal of provinciaal – op een manier die voor je mogelijk is en bij je past – je politieke stem te laten horen. Dit kan bijv. door een bericht te plaatsen op sociale media (bijv. door te reageren op een bericht van een lokale politicus), je persoonlijk te richten tot beslissers of influencers of misschien zelfs door je kandidaat te stellen voor verkiezingen. Wij kunnen helpen met voorbeeldbrieven, visitekaartjes en ander materiaal.

Help ons mee om op te komen voor kinderen en volwassenen in ons Nederland die dagelijks lijden onder gruwelijk sadistisch en satanisch geweld!

Nieuwsbericht 31 oktober 2022

halloween

In het laatste blogbericht lees je hoe Esther vertelt over haar enorme worsteling rond dit soort cultdagen. Bedoeld als bemoediging voor overlevers/slachtoffers en als handreiking voor naastbetrokkenen.

Nieuwsbericht 8 oktober 2022

Zie hier voor een nieuw interview met Esther en Aline.

Met daarin: uitleg over doelbewust gecreëerde DIS, het herstelproces van Esther, hoe aangifte verloopt als er sprake is van gesplitste herinneringen, de ontoegankelijkheid van politie voor slachtoffers als Esther, merkwaardige commotie in de media n.a.v. Bessel van der Kolks uitspraken over verdrongen herinneringen, de bevooroordeeldheid van de LEBZ, de stand van zaken rond de niet-onafhankelijke commissie Hendriks.

Nieuwsbericht 13 juni 2022

Met enige regelmaat krijgen we via de contactpagina de vraag hoe het nu met Esther gaat. In haar nieuwste blog vertelt zij over de grote stappen die zij de afgelopen maanden heeft gezet in haar weg van herstel. Een verhaal van diepe hoop. Persoondeeltjes die nog vastzaten in een automatische reactie naar cultdaders, waarmee zij zichzelf soms nog in gevaar bracht (b.v. door reflexmatig een deur open te doen voor een bepaalde dader), zijn geïntegreerd. Een grote stap richting veiligheid. Tenminste, veiligheid van binnen. De cult gaat onverminderd door met o.a. stalken, achtervolgen met auto’s (wat soms ook wordt gezien door netwerkvrienden die meerijden) en dreigmails sturen.

Nieuwsbericht 7 april 2022

Regelmatig zoeken overlevers contact met ons met de vraag om hulp. Helaas hebben we het contact met één hulpvrager verloren, omdat hulpvrager en gastgezin uit het contact zijn gestapt. Dit vinden we heel erg. Direct betrokkenen die vragen hierover hebben, nodigen wij uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Wij (willen) leren van deze situatie en zullen stappen zetten om te proberen dit in de toekomst te voorkomen.

Nieuwsbericht 12 maart 2022

Brief GGZ-behandelaarsgroep aan commissie Hendriks

De groep van 20 GGZ-behandelaars heeft een tweede reactie geschreven aan de commissie Hendriks. Hierin sommen zij 7 redenen op waarom zij het  onverantwoord achten om overlevers aan te sporen om met de commissie Hendriks te gaan praten. Ook geven zij aan dat het noodzakelijk is dat er andere wegen komen die wel kansen bieden om de waarheid over georganiseerd sadistisch misbruik boven tafel te krijgen. Zodat recht en gerechtigheid het laatste woord zullen krijgen in de levens van de slachtoffers in ons land. U vindt de brief hier.

Nieuwsbericht 5 februari 2022

Waarschuwing aan overlevers i.v.m. praten met Commissie Hendriks

Nu de motie naar echt onafhankelijk onderzoek is verworpen, betekent dit dat de Commissie Hendriks verder gaat. Op de website een nieuw tabblad over deze commissie. Er is een onderbouwde waarschuwing aan overlevers te vinden over de risico’s van praten met deze commissie en een oproep van een medeslachtoffer (niet Esther) om niet met deze commissie te gaan praten. Onder het tabblad ‘Commissie Hendriks’ zijn ook een heel aantal officiële stukken van de commissie te vinden, zoals het instellingsbesluit en de procesrapportage, zodat de lezer zelf een aantal in de waarschuwing genoemde zaken kan nagaan.

Nieuwe getuigenissen van Esther

Dagelijks wordt Esther belaagd met emails, foto’s en aanwezige cultmensen rond haar huis, onderweg en op haar werk. Deze triggers geeft de cult doelbewust om persoonsdelen van haar tot gehoorzaamheid te dwingen. In haar laatste blogbericht beschrijft Esther hoe het cult recent nog gelukt is haar in de val te lokken in de wc op haar werk, door een stuk trauma te triggeren dat nog niet was verwerkt. Dit gevecht op leven en dood dwingt Esther om haar afschuwelijke herinneringen recht in de ogen te kijken en te verwerken. 

De getuigenissen van Esther in fragmenten 10 gaan over daders die in het hart van de macht staan in deze wereld. Ik hoop van harte dat haar stem door velen wordt gehoord.

Update communicatie met politieke partijen

In het geüpdate artikel ‘communicatie met politieke partijen’ is de reactie van verschillende politieke partijen op ons verzoek om gesprek in de aanloop tot de inmiddels afgewezen motie, samengevat. Er is extra geïnvesteerd in het contact met CU en SGP, omdat wij vanwege de Bijbelse grondslag van deze partijen juist van hen hoge verwachtingen hadden. Het gaat hier immer om basaal recht voor mensen die gruwelijk misbruikt worden. Neem zelf kennis van de communicatie met hen en de keuzes die zij maakten.

Kinderen en DIS

Het is van groot belang dat wij als samenleving oog krijgen voor kinderen die bekneld zitten in (georganiseerd sadistisch/satanisch) misbruik. In de presentatie ‘wie ben ik?’ legt een collega (anoniem, naam bij ons bekend) uit hoe je DIS kunt herkennen en welke zaken van belang zijn in de behandeling. Interessant voor iedereen die voelsprieten wil ontwikkelen om deze kinderen te kunnen herkennen en helpen. Een must voor iedere professional die met kinderen werkt.

Nieuwsbericht 8 december 2021

Gister heeft de Tweede Kamer de motie die vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik, verworpen. Bij de hoofdelijke stemming stemden 104 leden tegen en 23 voor. In een stemverklaring die namens GroenLinks, Chistenunie, CDA, PvdD, VVD, SGP, JA21, Volt, PvdA, Bijeen, D66, Den Haan en Omtzigt werd uitgesproken. In dit artikel wordt uitgelegd dat de door hen aangevoerde redenen om tegen de motie te stemmen, niet kloppen. Is hier sprake van domheid of van onwil?

Nieuwsbericht 2 december 2021

De motie is opnieuw aangehouden, de verwachtte hoofdelijke stemming is volgende week.

Nieuwsbericht 23 november 2021

Motie voor onafhankelijk onderzoek

De stemming over de motie is opnieuw uitgesteld door Gideon van Meijeren, waarschijnlijk zal deze plaatsvinden in de week van 29 november. Dit betekent dat er nog tijd is om zelf een mail te sturen aan volksvertegenwoordigers! Roep hen op deze motie, die vraagt om onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik, los van Justitie, van harte te steunen!

Nieuwsbericht 22 november 2021

Interview met Esther

Zojuist is deel 1 van een interview met Esther online gegaan. In gesprek met Erik van der Horst van Café Weltschmerz, geeft Esther ons een begin van een inkijkje in de wereld van cult, satansaanbidding, offers,  productie van kinderporno, prostitutie en chantage. Bekijk het, schrijf als je dat wilt een reactie en stuur het zoveel mogelijk door! Een authentiek getuigenis van een overlever als Esther is het krachtigste middel om de samenleving wakker te schudden voor de gruwelijke realiteit van satanisch ritueel misbruik! Ga naast haar staan in deze ongelijke strijd en help haar de duisternis te ontmaskeren!

Steun de Esthers van Nederland!

Je kunt Esther en andere Esthers helpen door aan volksvertegenwoordigers te laten weten dat ook jij een onafhankelijk onderzoek wilt naar georganiseerd sadistisch misbruik. Om dat gemakkelijker te maken zijn op de website voorbeeldmails geplaatst, onder het tabblad ‘steun de nieuwe motie!’ Hier zijn ook mailadressen van de leden van de Tweede Kamer te vinden. 

Interview met Carine Hutsebaut over Dutroux

Weltschmerz interviewde een jaar geleden Carine Hutsebaut. De tekst onder de video vermeldt: ‘Zij is gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers en daders van kindermisbruik. In 1995 haalde Hutsebaut het nieuws met eigen onderzoek naar de praktijken van Dutroux die vijf meisjes ontvoerde, martelde, misbruikte en vermoordde. Het onderzoek werd volgens haar gefrustreerd doordat Dutroux deel uitmaakte van een invloedrijk netwerk. ‘Sindsdien verbaas ik me nergens meer over. Alles wat je kunt bedenken, is ook mogelijk.’

Nieuwsbericht 16 november 2021

Motie week uitgesteld

De stemming over de motie van Gideon van Meijeren is met een week uitgesteld, waarschijnlijk vanwege recente ontwikkelingen. De motie van Van Meijeren vraagt om opheffing van de huidige commissie Hendriks, die in opdracht van het ministerie van Justitie onderzoek zou moeten verrichten naar georganiseerd sadistisch misbruik. De motie vraagt verder om instelling van een nieuwe, onafhankelijke commissie die niet onder Justitie staat en waarbij randvoorwaarden voor onafhankelijkheid in acht worden genomen.

Brief Spotlight, Kenniscentrum

Spotlight, een groep van overlevenden van georganiseerd misbruik, heeft een brief naar de een aantal regeringsfunctionarissen en naar de Tweede kamer gestuurd, waarin zij het vertrouwen in de voorzitter van de commissie Hendriks opzeggen.

Ook het KTGG heeft aan dhr. Hendriks verzocht zijn functie neer te leggen, omdat hij het vertrouwen van slachtoffers niet heeft. De commissie Hendriks heeft echter laten weten dat de commissie in de huidige samenstelling doorgaat.

Open brief aan CU en SGP, van meer dan 20 dominees, voorgangers en leiders in christelijk Nederland

In een open brief aan de Christenunie en de SGP roepen mee dan 20 leiders in christelijk Nederland de Christenunie en de SGP op hun nek uit te steken en vóór de nieuwe motie te stemmen: Koppel het onderzoek los van Justitie. In het Nederlands Dagblad van vandaag verscheen hierover een artikel.

30 oktober 2021

Interview Café Weltschmerz ‘Slachtoffers verdienen onafhankelijk onderzoek’

Via deze link kun je het gesprek tussen Erik van der Horst en Aline Terpstra bekijken, dat vanmorgen door Weltschmerz online is geplaatst. Hierin o.a. uitleg over het ontstaan van DIS en een begin van uitleg over het ontstaan van geprogrammeerde DIS. Daarnaast opnieuw onderbouwing van de noodzaak van echt onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik.

Jouw hulp is hierin nodig! Steun de noodzaak voor onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik! Stuur een mail naar je favoriete volksvertegenwoordiger!

Een dag uit het leven van Esther als kind

Ter voorbereiding op het interview dat ik met Erik van der Horst had – om te verduidelijken hoe en waarom verschillende persoonsdelen boven komen-  heeft Esther een voorbeeld van een dag van haar als kind beschreven dat ik mocht gebruiken ter illustratie. Dit heb ik in sterk vereenvoudigde vorm ook inderdaad gebruikt. Onder ‘het verhaal van Esther/ een dag uit het leven van Esther als kind’ lees je de uitgebreidere versie, waarin je een indruk krijgt van de complexe en gruwelijke werkelijkheid van een kind met geprogrammeerde DIS. Veel complexer dan ik in de beperkte tijd in het interview kon uitleggen.

Uitnodiging commissie Hendriks

Onlangs, 25 september jl.,  ontving de GGZ-behandelaarsgroep een uitnodiging van de Commissie Hendriks, de commissie die door minister Grapperhaus is ingesteld om georganiseerd sadistisch misbruik te onderzoeken. De uitnodiging en de reactie van de behandelaarsgroep vind je onder het tabblad ‘overheid, politie en justitie’. 

Toch nog een reactie namens minister Grapperhaus

Hoewel minister Grapperhaus in zijn laatste mail had aangegeven niet meer op onze mails te zullen reageren, totdat beide onderzoeken (zowel naar georganiseerd sadistisch misbruik als naar de LEBZ) zouden zijn afgerond, ontvingen wij op 30 september jl. toch nog een reactie op ons laatste schrijven met daarin een verrassende wending. Deze is te vinden onder het tabblad ‘overheid, politie en justitie’.

21 oktober 2021

Brandbrief en motie voor een echt onafhankelijke commissie! Steun de motie!

De commissie Hendriks, aangesteld om georganiseerd sadistisch ritueel misbruik te onderzoeken, is absoluut niet onafhankelijk van Justitie en zal de waarheid over sadistisch ritueel misbruik daarom ook niet boven tafel kunnen krijgen. Zie voor feiten en onderbouwing het geupdate artikel over de landelijke onderzoeken.

De behandelaaarsgroep van 20 GGZ-behandelaars heeft i.s.m. stichting Lisa tegen kindermisbruik een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer. Binnenkort wordt er een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de commissie Hendriks op te heffen en een nieuwe commissie in te stellen volgens de noodzakelijke randvoorwaarden voor onafhankelijkheid.

Jouw hulp is hierin nodig! Steun de noodzaak voor onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik! Stuur een mail naar je favoriete volksvertegenwoordiger!

Nieuw op de website

Het verhaal van Esthers partner

Esthers partner, die al 7 jaar trouw aan haar zijde staat, heeft uiteraard haar eigen getuigenis over wat zij heeft meegemaakt met Esther. En waarom zij weet dat Esthers getuigenissen niet verzonnen kunnen zijn. Lees het zelf! Ook de moeite waard als je zelf partner bent van iemand met DIS.

Verder lezen en kijken

Aan ‘verder lezen, luisteren en kijken’ zijn een aantal zeer lezenswaardige items toegevoegd: een artikel over DIS van wetenschapster Simone Reinders die al decennia aan dit thema werkt: het is onmiskenbaar dat trauma DIS veroorzaakt, zo stelt zij. Michael Salter, Australisch criminoloog spreekt zich in klare taal uit over de enorme schade die de False Memory Movement heeft aangericht. Ook spreekt hij uit dat het wijs is van slachtoffers om niet mee te werken aan een onderzoek dat door Justitie is ingesteld. Een betrekkelijk nieuw radioprogramma van Argos stelt helder in het licht hoe de experimenten van de CIA onder MKUltra, exact beoogden wat we aantreffen bij overlevers van satanisch ritueel misbruik.

Gebedsbrief no. 1, oktober 2021

Vanaf deze maand is het de bedoeling eens per kwartaal een gebedsbrief te publiceren met accurate en actuele informatie over satanisch ritueel misbruik in Nederland. Wil je deze voortaan per mail ontvangen zodat je ‘m niet mist, stuur dan een bericht via de contactpagina.

12 juni 2021

Opnieuw is namens minister Grapperhaus een ontwijkende reactie gegeven op de vijfde brief van de groep GGZ-behandelaars, zie minister Grapperhaus’ reactie op vijfde brief GGZ-behandelaarsgroep . De reactie gaat op geen enkele manier inhoudelijk in op het klemmende pleidooi voor een werkelijk onafhankelijke commissie georganiseerd sadistisch misbruik.

20 mei 2021

Onderzoek naar LEBZ niet onafhankelijk!

In een brief aan de tweede kamer laat demissionair minister Grapperhaus weten dat het onafhankelijk onderzoek naar de ‘wetenschappelijke onderbouwing en visie, rol en taakopvatting, de onofficiële doelstellingen van de LEZ, de werkwijze en de resultaten van de afgelopen jaren’ in handen is gegeven van het WODC. Het WODC, dat rond het onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik een uiterste dubieuze rol heeft gespeeld. Het WODC, waarvan eerder al is vastgesteld – zie de derde brief van de groep behandelaren – dat zij onderzoeken door het Ministerie van Justitie lieten bijbuigen in de door hen gewenste richting. 

Opnieuw geen onafhankelijk onderzoek dus, maar een onderzoek naar een orgaan van politie door een organisatie die nauw is verbonden met Justitie. En dat terwijl er goede redenen zijn zeer serieus rekening te houden met de mogelijkheid dat hooggeplaatste personen bij onder meer Justitie belang hebben bij de corrupte werkwijze van de LEBZ. Een onderzoek waarbij echte onafhankelijkheid van Justitie dus de hoogste urgentie heeft. Opnieuw wordt geen gehoor gegeven aan de schreeuw om recht!

Parlementariërs, wees onze stem en ga voor echte onafhankelijkheid!

Lezers, roep de parlementariër(s) van je keuze hiertoe op! Zij hebben input van ons als burgers nodig!

6 mei 2021

Update stand van zaken landelijke onderzoeken

De door minister Grapperhaus aangestelde commissie, bestaande uit dhr. Hendriks en mw. Slotboom, heeft haar eerste verontrustende stappen gezet. Meer daarover in het slot van het artikel over de landelijke onderzoeken elders op deze website. Wij roepen parlementariërs op om niet akkoord te gaan met deze commissie en wij roepen lezers op hen hierin op hun verantwoordelijkheid te wijzen!

Over het tweede onderzoek, onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de LEBZ  (op grond van aangenomen motie op 1 nov. 2020), is nog helemaal niets vernomen. De vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april j.l. aan minister Dekker een rappelbrief gestuurd. Er zijn  inmiddels weer ruim 5 maanden voorbij. De gang naar politie en rechter is voor slachtoffers van dit extreme misbruik nog steeds zinloos …

Niet missen! Uitzending Argos a.s. zaterdag 8 mei NPO radio 1, 14.00 uur

Nadat Griet op de Beeck op televisie vertelde dat zij misbruikt was door haar vader, viel een leger van columnisten en geheugenwetenschappers over haar heen. Niemand van de criticasters kende haar persoonlijk of had haar verhaal onderzocht. ‘Het is in ieder geval een geslaagd publiciteitsoffensief geweest, waarin eensgezind gehakt wordt gemaakt van het idee dat mensen herinneringen kunnen hervinden’. Maar welke rol speelde de LEBZ hierin?

20 april 2021

Symposium Kenniscentrum: terug te kijken!

Zaterdag 10 april hield het Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld haar jaarlijks symposium. Via het Kenniscentrum kun je online alsnog deelnemen aan het symposium. En dat is aan te raden voor ieder die meer wil weten over ritueel misbruik in Nederland en daarbuiten.

Sanne Terlingen legt helder de zorgvuldige manier uit waarop zij en Huub Jaspers het onderzoek naar ritueel misbruik vorm gaven. Dit geeft meer informatie dan de radiodocumentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’. Een aanrader!

Eveneens zeer de moeite waard is de lezing van de Australische criminoloog Michael Salter. Hij gaat onder meer in op de vraag wat sociologisch gezien de ‘voordelen’ zijn van het georganiseerde  misbruik voor pedoseksuelen. Eén van de dingen die hij ook benoemt is dat 50% van de kinderporno wereldwijd, in Nederland wordt gehost. De wijdverbreide verklaring dat Nederland zo’n goed internet heeft, lijkt ons een volstrekt onvoldoende verklaring voor deze schrikbarende cijfers.

Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’ over ritueel misbruik, genomineerd voor publieksprijs ‘de Tegel’: breng je stem uit!

De radiodocumentaire van Sanne Terlingen en Huub Jaspers over ritueel misbruik is genomineerd voor publieksprijs De Tegel. Stemmen op deze baanbrekende documentaire is een signaal dat onze samenleving aandacht voor dit gruwelijk misbruik wil. Keihard nodig, nu de meeste media en de talkshows de uitermate schokkende onthullingen die Argos deed, grotendeels negeren! Laat je stem horen, via https://www.detegel.info/stemmen/?publicatie=27

16 april 2020

Wordt de onderzoekscommissie naar georganiseerd sadistisch misbruik alsnog echt onafhankelijk?

In reactie op onze vijfde brief aan de tweede kamer, waarin wij opnieuw pleiten voor een van justitie werkelijk onafhankelijke onderzoekscommissie naar georganiseerd sadistisch misbruik, ontvingen wij gisteren een brief van de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. De tekst hiervan luidt:

‘Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid ontvangen en besproken.

De commissie heeft besloten dat er in uw brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het commissiedebat over kindermisbruik. De Kamerleden kunnen uw brief ter voorbereiding lezen. Kamerleden maken zelf een keuze wat zij met de informatie doen en hoe zij de informatie gebruiken. Mogelijk zal deze schriftelijke vragenronde/dit commissiedebat worden afgerond met een heel kort plenair debat (tweeminutendebat).

Het commissiedebat over kindermisbruik is openbaar. U kunt het live volgen via www.tweedekamer.nl of onze app Debat Direct. U kunt het debat ook terugkijken via https://debatgemist.tweedekamer.nl.

Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw e-mail.’

Navraag leert dat er nog geen datum voor het commissiedebat is vastgesteld. Wij roepen je op om, in de lijn van onze vierde en vijfde brief, zelf te mailen naar je favoriete lid van de tweede kamer, bij voorkeur een Kamerlid dat deel uitmaakt van de vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Hierin kun je kenbaar maken dat het van het allergrootste belang is dat na 25 jaar radiostilte er nu een echt onafhankelijk onderzoek komt, helemaal los van aansturing of input van Justitie.

Kamercommissie J&V rappeleert minister Dekker over onderzoek naar LEBZ

Ook herinnerde de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid de heer Dekker er gisteren aan, dat het onderzoek naar de LEBZ hoog nodig actie behoeft. Er is al 4 maanden radiostilte.

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 14 april 2021 is besloten u opnieuw te verzoeken de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de planning en uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. (Kamerstuk 35349, nr. 16) over een onderzoek naar de LEBZ. Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.’

Ook hier is het essentieel dat er een commissie komt die vanaf het begin echt onafhankelijk is van het ministerie van Justitie. Buiten de gewone kaders dus waarin dit soort commissies doorgaans tot stand komt. Dit keer geen slager die zijn eigen vlees keurt.

Zal er genoeg politieke moed zijn om dat te realiseren?